• Conversio del seu paper a format digital
  • OCR, extraccio de dades de la documentacio
  • Documentacio historica

Com realitzem el procés de digitalització?

Preparem els documents

Som conscients que cada projecte es únic amb les seves particularitats, abans de començar el treball de digitalització fem un minuciós estudi de la situació general i les característiques de la documentació per poder prendre la millor decisió i afrontar amb garanties la feina per obtenir el millor resultat possible..

Iniciem el process de digitalització i marcatge

Es digitalitzarà el document íntegrament, cada pàgina una imatge. La imatge estarà centrada al document i alineada pel mateix costat, la imatge digital s'ajustarà a la mida del document original per a una correcta impressió.

Revisem el treballs que entreguem

Un cop superats tots els controls de qualitat tant d'imatge com d'indexació, immediatament posem a disposició del client, les imatges digitals per la seva consulta. Al final dels treballs generarem una còpia en suport físic per la seva preservació. Lliurarem Original i Còpia.

  • Digitalitzem al voltant de 10.000.000 de documents a l'any.

Quins avantatges tenen els nostres serveis de digitalització?

Reducció dels costos d'emmagatzematge

És habitual que l'arxiu sigui al mateix edifici on resideixen els departaments que hi fan ús. Sovint els cost del sol és elevat si es tracta d'oficines en els centres de les ciutats, pel que, els metres que s'hi destinen com a arxiu poden representar un cost elevat.

Minimitzar els riscos que comporten el suports

És clar, els riscos davant de pogué perdre la informació que hi contenen, és un punt important a considerar. Un risc d'incendi, inundació, sostracció, etc. són clars motius pels quals pot ser també un aspecte a considerar per a portar a terme la digitalització dels documents.

Accessibilitat i disponibilitat immediata

Per últim, la digitalització de la documentació permet fer-la accessible des de diferents llocs al mateix temps que, depenent dels suports, podem fer que estigui sempre on es necessiti i quan es vulgui.

Confien en nosaltres

Vols ampliar informació? Posat en contacte amb nosaltres

Recordoc, experiència i personalització en serveis de digitalització electrònica de documents